__

S C R O L L   T O   W O R K

W eesvragen

Bijlage voor de Nationale Wetenschapsagenda 2016: dichter des Vaderlands Anne Vegter maakte met Weesvragen een keuze uit vragen die niet gekozen werden voor de Wetenschapsagenda
o  pdracht/commissioned